Powered by Seat

HOPRG_601a

„Skládám art-rockové kompozice, které dávají smysl až po více posleších. Hodně mne teď zaujal matematický rock. Je postaven na tom, že se harmonie a melodie zakládají až post, na začátku se založí jen rytmická sekce. Mám pocit, že je to cesta dál. Otevírají se tím jiné kombinace, které předtím nebyly možné.“
Baví vás matika?
„Nebaví. Vůbec mě nebaví. Nesnáším matiku … Ale v hudbě, proč ne?“

/

„I am composing an art-rock pieces that makes sense only after several listenings. Recently I got very interested in math-rock. It’s based on harmonies and melodies being composed only additionally, you build up only rhytmic section at first. I think this is a way forward. New combinations are opening up which were not possible before.“
Do you like math?
„I don’t. At all. I hate math … but in music, why not?“