Powered by Seat

HOPRG_603a

„Fotky mi přišly nějaké placaté, tak jsem se asi před půl rokem začal realizovat i v jiných věcech. Dělám třeba betonové chleby.“
To je designový objekt?
„To bych neřekl, nemá to žádný účel.“
Proč právě chleba z betonu?
„Přišlo mi, že je to potřeba. Chleba je takový základ. Někdo to dělat musí.“
Jaký v tom vidíte smysl?
„To je složité. Je to prostě věc z betonu, takže je to navěky. Fotky, zvlášť ty digitální, prostě zmizí, velice brzo. Zatímco věci z betonu ne. Je to stopa, která tady po mně zůstane.“
Kde jsou k vidění?
„Některé mám na zahradě, tak různě. Občas se to někde vystaví, občas je někde schovám.“
Na jakém nejzvláštnějším místě jste betonový chleba schoval?
„Asi ve Státech, na poušti u Santa Fe. V jednom křoví.“

/

„I started to see photos as too flat, so half a year ago I began to realize my potential in other fields. I make concrete breads for instance.“
As a design object?
„I wouldn’t say, there is no function of it.“
Why concrete bread?
„I thought it is needed. A bread is a basic thing. Somebody has to do it.“
Where do you see the point of doing it?
„That’s complicated. It’s a thing out of concrete, that’s everlasting. Photos, digital ones especially, will just disappear, very soon. Concrete things won’t. That’s a footprint that will remain here after me.“
Where can one see the breads?
„Some are on my garden, some elsewhere. Sometimes I exhibit them and some of them I hide somewhere.“
What is the strangest place where you hid one?
„Probably in the States, on a desert near Santa Fe. In a bush.“

HOPRG_603c

„Dovnitř dávám vzkazy – napíšu je na papír a zaliju.“
Co tam píšete?
„To bych to nemusel zalívat a mohl to mít napsané na čele.“

/

„I put messages inside – write it on a paper and encase it.“
What do you write there?
„If I told you, I wouldn’t need to encase it in the concrete and could just write it on my forehead.“