Powered by Seat

HOPRG_620a

Jaký byl zlomový okamžik vašeho života?
„Rozchod s maminkou mého dítěte. Byli jsme ve vztahu jedenáct let.“
Udělal byste zpětně něco jinak?
„Byl bych víc sám sebou. Oboustranně jsme se myslím nechovali tak, jak bychom chtěli, ale spíše jak jsme si mysleli, že by se chovat mělo. Přestoze jsme byli ve vztahu jedenáct let, tak jsme spolu nikdy nežili. Já jsem studoval v Brně, ona v Hradci. Pak jsem měl náročnou práci, ona byla u maminky a oběma nám to vyhovovalo. Když jsem ale později chtěl, aby se ke mě přestěhovala, tak jsem si nedup – ona měla svoji práci a já se přizpůsobil. Ale přitom jsem to nechtěl. Sice jsem se choval ohleduplně, ale byla to hloupost. Měl jsem si dupnout a říci: ‚Tak buď spolu budeme, nebo spolu nebudeme‘. Takhle jsme spolu nikdy nežili a rozešli se hned po porodu.“

/

What was a turning point of your life?
„A breakup with mom of my child. We were in a relationship for eleven years.“
Would you have done something differently?
„I would behave more like myself. I think we both didn’t behave how we wanted to, but how we thought it is appropriate to. Even though we were a couple for eleven years, we never lived together. First I was studying in Brno and she was studying in Hradec Králové. Then I had a demanding job, she was living with her mother and we were satisfied with it. But when I later wanted her to move with me, I didn’t put my foot down. She had her job and I adapted to it. But I didn’t want to. I was being considerate, but it was a stupid thing to do. I should have put my foot down and say: ‚either we are going to be together or not’. This way we never lived together and broke up right after the child was born.“