Powered by Seat

HOPRG_617a

„Můj život byl od začátku předurčený, od samého dětství. Pánbůh mne odřízl od všeho světského života. V momentech, kdy připadala v úvahu například kariéra, vstup do politiky, nebo manželství, to zejména, se vždy cesta ukázala být zahrazená. Osud mě vždy nasměroval jen tou jedinou volnou cestou. Ta skončila teď a tady – to znamená, že sedím na lavičce, čtu si knížku a občas něco vyfotografuji. Dál bych to nerozváděl, nechme tam trochu toho tajemna.“

/

„My life was predestined from the very beggining, since my childhood. The God cut me off all the secular life. In moments when there was a chance of me pursuing a career, politics or marriage, that especially, the path always turned out to be dammed up. The fate always directed me towards the only possible and free way. It ended up here and now – with me sitting here on a bench, reading a book and taking some photographs every now and then. I wouldn’t go any further, lets leave it a bit mysterious.“