Powered by Seat

HOPRG_621a

Čím jste se v životě snažila řídit?
„Desaterem.“
Kdy to pro vás bylo nejtěžší?
„Já jsem měla těžké období když jsem se rozváděla. Kvůli manželovi. To byla taková pitomá nevěra – měl dvě děti a nevěděl coby.“
Jaké z přikázání jste v té době měla potíž naplnit?
„To spíš něco jako ‚miluj své nepřátele‘. Aby člověk neměl na toho druhého vztek a neškodil tak sám sobě.“

/

Which thoughts were you trying to follow in your life?
„The Ten Commandments.“
When was it most difficult to do so?
„I had a tough period when I was divorcing my husband. Such a stupid infidelity – he had two children and obviously lots of time.“
Which of the commandments did you have trouble to fulfil?
„It was rather something like ‚love your enemy’. With not holding a grudge against someone and thus doing a harm to oneself.“