Powered by Seat

Kdo je váš životní vzor?
„Třeba Hunter S. Thompson, americký žurnalista.“
Proč právě on?
„Líbí se mi jeho životní styl a to, co psal. Krásně vystihuje dobu od 60. do 80. let v Americe – všechny ty aféry Watergate, ranný hippies komunity, celou americkou náladu a situaci. Přijde mi, že se do toho ze všech žurnalistů, co znám, nejlépe vnořil. Vytvořil žurnalistický styl zvaný gonzo, ve kterém bývá pisatel reportáže hlavní postavou dění.“

/

Who is your role model?
“Perhaps Hunter S. Thompson,american journalist.”
Why him?
“I like his life style and things he wrote. He aptly depicted the period between 1960’s and 1980’s in the States – with all those Watergates, early hippies communities, all the American atmosphere and situation. Out of all the journalists I know, I think he was able to break into it in the best way. He founded journalism style called gonzo in which the writer of reportage becomes its main character.”