Powered by Seat

HOPRG_667a

„I am from Berlin and I am coming here every now and then. Prague is my favourite city. I even feel that my mentality is more Czech than German. People on the street often think I am Czech and ask me for a way. Maybe it’s because I say things like ‚mluvím trochu česky‘ or ‚mám rád český pivo’.“

/

„Jsem z Berlína a jezdím sem každou chvíli. Praha je mé oblíbené město. Dokonce mi přijde, že mám spíše českou než německou mentalitu. Lidé si často myslí, že jsem Čech a ptají se mne na cestu. Možná je to proto, že říkám věci jako ‚mluvím trochu česky‘ nebo ‚mám rád český pivo‘.“