Powered by Seat

HOPRG_662a

„Nesu věci z intru k mému příteli.“
Jaká věc je vám nejmilejší?
„Asi tenhle batoh dole, protože je po mé babičce. Dříve ho nosila do školy, pak ho do školy nosila teta a teď ho nosím já. Přijde mi, že by se věci neměly vyhazovat, každá má svůj příběh. Proč kupovat spoustu nových věcí, když si můžeme koupit třeba hrneček, co měla nějaká stará babička. Můžete pak mít pocit – ano, z tohohle hrnečku pila stará babička, teď ho mám já a jednou ho bude mít zas někdo další.“

/

„I am taking my things from dormitory to my boyfriend’s house.“
What is your favourite thing?
„Perhaps this backpack down here, it used to be my grandma’s. She wore it to school, then my aunt wore it and now I do. I think that old things shouldn’t be thrown away, every thing has its story. Why buying loads of new stuff when you can go and get a cup that some old granny used to have. Then you can feel – yes, an old granny used to drink from this cup, now I have it and once someone else will have it.“