Powered by Seat

HOPRG_672a

„Dělám občas mediátora.“
Jakou nejzajímavější mediaci jste zažil?
„Jedna z těch opravdu zajímavých byla, když jsem se snažil vymediovat vztah mezi jedním studentem, jeho mámou, tatínkem a učitelkou. Ti rodiče byli rozvedení a hádali se o toho synka. Ten nevěděl kam a projevilo se to ve škole. Podařilo se mi shromáždit všechny čtyři a sepsat trojstrannou smlouvu, která potom začala fungovat. Ten kluk byl předtím v zásadě na hraně toho, že přestane chodit do školy a začne se flákat. A on začal fungovat normálně dál, v rodině se mu to ujasnilo a samotní rodiče nakonec vyhledali rodinného psychologa. Už je to dlouho, ale to jsem byl šťastný, za to jsem rád.“

/

„I sometimes work as a mediator.“
What was the most interesting mediation you experienced?
„One of the most interesting ones was when I was trying to mediate a relation between a student, his mom, dad and teacher. The parents were divorced and were quarreling over the son. He was puzzled out of it and that became evident at school. I managed to gather all of them and to write a three-side agreement with them which then started to take effect. Before, the boy was almost about to stop going to school and start gooffing off. Afterwards, he kept the normal course, his family environment became more clear and the parents even sought a family psychologist. It’s been a long time already, but I was happy about it.“