Powered by Seat

HOPRG_669a

Jaký byl nejšťastnější okamžik vašeho života?
„Když jsem utekl do Kanady, v šedesátém osmém. Třicátého listopadu jsem vyšel z Československa a měl v kapse osm dolarů. Za pět dolarů jsem si ve Vídni na Mariahilfer straße koupil jeany. Zbyly mi tři dolary. Byli se mnou dva kamarádi a tak jsem dal každému jeden. Čili jsem v Kanadě začínal s jedním dolarem. Ten mám doma vyvěšený.“

/

What was the happiest moment of your life?
„When I emigrated to Canada, in nineteen sixty-eight. I left Czechoslovakia on thirthieth of November with eight dollars in my pocket. For five dollars I bought a jeans on Mariahilfer straße in Vienna. I had three dollars. There were two friends with me so I gave each one a dollar. Which means that I started in Canada with a single dollar. I have it posted up at home.“