Powered by Seat

„Mám ráda pěší turistiku. Teď v neděli se chystám podívat do Olomouce a ještě si chci před Vánoci projít Brno.“
Máte oblíbenou část Prahy, kam chodíte?
„Mám to ráda v okolí nábřeží či na Míráku u Ludmily. Pak staré Strašnice, třeba náměstíčko u Gutovky. Dejvice jsou překrásné, až dolu do Podbabí, Horní Počernice …Nebo si někdy uvědomím, že jsem dvacet let nebyla ve vedlejší vesnici, tak tam jdu, abych věděla, co kolem sebe mám.“

/

“I like hiking. This Sunday I am about to go to Olomouc and I want to walk through Brno before Christmas.”
Do you have favourite part of Prague for walking around?
“I like surroundings of riverbank or Naměstí Míru near St. Ludmila. Then old part of Strašnice, near Gutovka. Dejvice are beautiful, all the way to Podbaba, then Horní Počernice … Or sometimes I realize that I haven’t visited the neighbouring village for twenty years so I go there to know what surrounds me.”