Powered by Seat

HOPRG_736a

„Jsme s partnerkou natolik svázaní, že si dokážeme – respektive na jednu stranu – posílat myšlenky. Myšlenka je určitá energie, která je dříve než hmota, a tím pádem nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat.“
Kdy jste to poprvé zjistili?
„Jednou jsme ráno vstali, ona šla do sprchy a já jsem chystal snídani. Najednou mi v hlavě začala hrát jedna písnička, ona vyšla ze sprchy a začala si jí prozpěvovat. Pak jsme s tím blbli a zjistili, že to opravdu funguje. Pokud ona třeba řekne ‚myslím na nějakou kytku‘ a myslí na ní, tak mně se obraz té kytky ukáže v hlavě. Ale není to tak, že bych jí neustále skenoval a věděl, co si myslí. Ona pro to musí být v určitém rozpoložení a pak to přijde. Ale zjistili jsme, že to nemá prostorové hranice, jednou to přišlo i ze Španělska.“

/

„Me and my girlfriend are so tied together that we are able – or rather she is – to transmit thoughts. A thought is a kind of energy which comes before the matter. So I don’t see a reason why this shouldn’t be possible.“
When did you find out?
„One morning we woke up, she went to a shower and I was preparing breakfast. Suddenly a song started to play in my mind, she came out of the shower and started to sing it. We were then playing up with it and found out that it really works. When she says ‚I am thinking about a flower‘ and she really does, an image of the flower appears in my head. But it’s not that I would be now always going around her and scanning her thoughts. She has to be in a specific frame of mind and then it comes. But there are no spatial limits, once it came from Spain.“