Powered by Seat

HOPRG_734a

Jaký byl přelomový okamžik vašeho života?
„Před dvěma a půl lety jsem zjistila, že mám dvacetiletého bratra. Byla jsem ve škole na španělštině, pod lavicí jsem se dívala na Facebook a najednou mi přišla zpráva od nějakého kluka. Já si jí přečetla a byla v šoku. Nechtělo se mi tomu věřit, ale zároveň tam byly tak důvěryhodné detaily – například auto, kterým táta v mém dětství jezdil – že jsem věděla, že to je téměř jistě pravda. Pak jsme se s tím bratrem a s otcem sešli a dopadlo to tak, že s otcem od té doby nemluvím. Chtěla jsem po něm omluvu, aby prostě řekl ‚promiň, mrzí mě, že jsem ti to neřekl‘. On mi odpověděl, že neví, za co by se mi měl omluvit. Tak jsem mu řekla, že nevím, proč bych se s ním dál měla bavit. A to jsme spolu měli dobrý vztah. Ale on nepřiznává vlastní chyby. Dnes jsem si tedy jistá, že když já neudělám první krok, tak se až do otcovy smrti neuvidíme.“

/

What was a turning point of your life?
„Two and half years ago I found out that I have a twenty years old brother. I was at a Spanish class at school, browsing through Facebook, when I received a message from some guy. I read it and I was shocked. I dind’t want to believe it, but there were so credible details – a description of a car my father used to drive when I was a child, for example – that I knew it’s most probably true. So I met with him and with my father and the result is that I don’t speak with my father since. I wanted him to apologize to me, for him to say ‚I am sorry that I didn’t tell you’. He answered that he doesn’t see a reason for apologizing. So I told him that I don’t know why I should speak to him. And we used to have a nice relation together. But he doesn’t acknowledge his own mistakes. So now I am sure that if I won’t make the first step, we won’t see each other till the end of his life.“