Powered by Seat

HOPRG_740a

Kdy jste měla největší strach?
„Žila jsem s manželem čtyřicet pět let v Sýrii. Přišla revoluce a já jsem jednoho dne v kuchyni na zemi našla střelu. To jsme se na sebe podívali a řekli si: ‚Tak tady už žít nemůžeme‘.“

/

When were you the most scared in your life?
„I was living in Syria with my husband for forty-five years. Then the revolution came and one day I found a bullet in my kitchen. We looked at each other and said: ‚We cannot live here anymore’.“