Powered by Seat

HOPRG_739a

Kdy jste měl v životě největší strach?
„Zatím asi nikdy. Nebo možná vlastně jednou jo, když jsme byl na táboře jako malej kluk. Bojovka, vyslaní po jednom, něco tam svítilo.“

/

When were you the most scared in your life?
„Never, so far. Or maybe once, when I was at a summer camp as a little boy. A night game of bravery, sent alone to a forest, there was something shining.“