Powered by Seat

HOPRG_743a

„Mně připadal jako Láska, tak od té chvíle je to Láska. Teprve postupem doby jsem zjistil, jakou to má výhodu – třeba když končím dopis, tak napíšu ‚S Láskou, Milan‘.“

/

„He seemed like a Love to me, so I named him Love. Only later I discovered the benefits of such a name – when I am signing a letter, I write ‚With Love, Milan’.“