Powered by Seat

HOPRG_748a

„My jsme byly u babičky.“
„A řekneš pánovi, kdo tam ještě byl? Byly tam děti?“
„Bylo tam dobře.“

/

„We were at grandma’s.“
„Will you tell the man who else was there? Some children?“
„It was good.“