Powered by Seat

„Na jaře jsem zaregistrovala, že kočky na jednom neobydleném pozemku tady v Karlíně maj koťata. Když tam vyvěsili, že se bude stavět, tak jsem se spojila s jedním útulkem a udělal se odchyt. Bude to chtít hodně trpělivosti, aby si zvykly a přestaly se bát.“

/

“During spring I noticed that cats living on one uninhabited plot here in Karlín have kittens. When they announced a plan to start a construction there, I contacted with one animal shelter and a capture was done. It will take a lot of patience for them to get adapted and stop being afraid.”