Powered by Seat

„I’ve been abroad for many years, so I like the fact of being a foreigner sometimes. It attracts people and you are attracted more to the other people that live here. You always have some interest, any single thing can be a new one to you ...”
But do you enjoy being an outsider?
“Well, no, that’s why I am learning czech. Because I like to keep my identity, but at the same time, I would like to share with other people these differences between us. But it must be some kind of productive difference – you need to have some kind of dialogue. You have to be able to point out who you are and to ask the other people who they are.”

/

„Žiju už léta v zahraničí, takže si někdy užívám skutečnost, že jsem v dané zemi cizincem. Je to pro lidi přitažlivé a člověk sám je více přitahován k místním lidem. Každá věc může být něčím novým a zajímavým …“
Máte ale rád i pocit toho, že stojíte tak trochu mimo danou společnost?
„To ne, proto se učím česky. Chci si zachovat svou identitu, ale zároveň s lidmi sdílet to, v čem se lišíme. Ale musí to být přínosné – je nutné započít určitý dialog. Musíte být schopný poukázat na to, kým jste a dokázat se zeptat, kým jsou druzí.“