Powered by Seat

HOPRG_772a

„I’ve just moved to Prague three weeks ago, I am following a dream of becoming a good musician. In the States, I felt like I haven’t been fulfilled so I wanted to come here as a part of three year journey – one year here, one year in South Korea and one in South America. So I can understand the different teaching philosophies of music.“
Why did you choose Czech republic?
„I came to here because for me, it’s a center of all good musicians – Dvořák, Smetana, Janáček, Martinů and so on. I was here already few years ago. I remember one time we were in a countryside, staying in a little farm house. Neighbours were all musical family. They came over – there was a violin, viola, accordeon and someone sang – and they just played for several hours, drinking slivovice. Right there I realized that music is within the people here. So I thought that I have to come back and learn more about it.“

/

„Přistěhoval jsem se do Prahy před třemi týdny, následuji svůj sen stát se dobrým hudebníkem. Ve Státech jsem se necítil být naplněný, takže jsem se vydal na tříletou cestu po světě – jeden rok budu tady, jeden rok v Jižní Koreji a poslední rok v Jižní Americe. Chci pochopit různé způsoby hudební výuky.“
Proč jste si vybral Českou republiku?
„Mám za to, že je to země dobrých hudebníků a skladatelů – Dvořáka, Smetany, Janáčka, Martinů a tak dále. Už jsem zde krátce pobýval před několika lety. Pamatuji si, že jsme jednou byli někde na venkově, spali jsme na malé farmě. Sousedé byli muzikální rodina. Přišli s houslemi, violou a akordeonem, někdo zpíval. Několik hodin hráli a pili slivovici. Tam jsem si tehdy uvědomil, že místní lidé mají hudbu v sobě. A pomyslel si, že se jednou musím vrátit a dozvědět se o tom víc.“