Powered by Seat

HOPRG_777a

„Značně opilý a napráškovaný jsem skočil z balkónu v pátém patře. Rozdrcená noha, ale zachránila mi život. Slavil jsem osmnáctiny – největší večírek v mém životě.“

/

„I was drunk and drugged when I jumped out of a fifth-floor balcony. Crushed leg, but it saved my life. I was celebrating my eighteenth birthday – the biggest party of my life.“

__

„Nejvíce teď bojuji s chronickými bolestmi. Snažím se zabraňovat, aby mi ničily život, nebo jej nějak výrazně ovlivňovaly. Daří se mi to.“
Co pro to děláš?
„Nezabývám se tím. Nepřemýšlím nad tím, že by mi třeba mohlo být dobře, že by mě nemuselo nic bolet, že se ostatní mají dobře, že je nic nebolí. To jsem si vždy říkal předtím. Pak jsem to úplně překopal.“

/

„I am struggling with chronic pain. I am trying to stop it from ruining my life, or heavily influencing it. I am succeeding.“
What do you do?
„I don’t concern myself with that. I am not thinking about being fine, about not having any pain, or about others being fine, not having the pain. I used to think like that before. Then I completely changed my way of thinking.“