Powered by Seat

HOPRG_773a

„It’s difficult to find friends among Czech people. I am a Sicilian, our path to be a friend with somebody is really short. Here? It’s a really long way.“

/

„Je pro mě těžké najít si mezi Čechy přátele. Jsem Sicilan, naše cesta k přátelství je velmi krátká. Tady? To je pořádná štreka.“