Powered by Seat

Co je v životě nejtěžší?
„Asi poznat trochu sám sebe, poznat místo, kde žijeme a získat tak nad životem nadhled.“
Co pro to člověk může udělat?
„Já si myslim, že se stačí umět uklidnit, umět na chvíli vnímat přítomnost a nežít v minulosti, ani v budoucnosti – vnímat to, co si člověk myslí. Nenechat mysl, potažmo to co musím udělat zítra a pozítří, ovládat svůj život. Ale jde to dost těžko.“

/

What is the most difficult thing in life?
“I guess to get to know yourself and a place where you live and thus gain an insight into life.”
What can one do to achieve that?
“I think that it’s enough to calm down for a while, to start sensing present moment and not to live in a past or in a future. To sense what you are thinking about. Not to let your mind, or things you need to do tommorow and the day after, control your life. But that’s very hard to do.”