Powered by Seat

HOPRG_780a

„Je to pořád stejné – práce, práce, práce a pak jedu domů na Ukrajinu a tam si odpočinu. Nejhorší je být bez rodiny. Mám tady lepší peníze, ale jsem tu pořád sám. Nepracuji jen v neděli, to si chodím sednout do parku. Jsou tam takové růžové a bílé stromečky, hezky voní. My jim říkáme ‚buzok‘. Vždycky si tam sednu a přemýšlím o domovu a o manželce.“

/

„It’s always the same – work, work, work and then I go home to Ukraine and rest. The worst thing is to be without a family. I’ve got better money here, but I am alone all the time. I don’t work only on Sundays, I go to sit into a park. There are these small trees, pink and white, they smell nicely. We call it ‚buzok’. I always sit there and think about my family and my wife.“