Powered by Seat

HOPRG_783a

O čem v poslední době přemýšlíte?
„O tom, co má pro mě v životě smysl.“
A to je?
„Kvalitní vztahy. Ne takové ty povrchní, kdy jdete s kamarádkou na kafíčko a ‚ha ha ha‘.“
Máte kvalitní vztahy?
„Právě, že nemám. Kvalitní tedy snad částečně jsou, ale zjištuji, že v nich není to, co jsem od nich očekávala. Třeba když člověk potřebuje pomoc, tak to už pak není o tom kafíčku. A ti lidé ne že by to nechtěli dát, ale prostě to neumí, nemají to v sobě. Nebo možná mají svých problémů dost, a tak už nejsou schopní dávat. Nedávno jsem měla nějaké zdravotní problémy a najednou se vyvrbila sestřenice z Hradce Králové a úplně mi zastoupila to, co já očekávala od svých kamarádek. Přijela, byla tu se mnou, pomohla mi s vařením, s nákupy. A hlavně – chápala, že jsem tu pomoc potřebovala.“

/

What’s on your mind lately?
„Things that I consider meaningful for my life.“
Which are?
„Quality relationships. Not the superficial ones when you go with a female friend for a cup of coffee and ‚ha ha ha’.“
Do you have quality relationships?
„I don’t, that’s the thing. I mean they have some quality, but I am realizing that they are missing something that I’ve been expecting from them. For example when one needs help, when it’s not about the coffee anymore. It’s not that the friends wouldn’t want to give, but they simply cannot do it, they don’t have it in themselves. Or maybe they have so many problems of their own that they are not able to give anymore. Recently I had some medical problems and my cousin from Hradec Králové showed up all of a sudden and stood in for what I’ve been expecting from my friends. She came, she was here with me, she helped me with cooking, with shopping. But mostly – she did understand that I needed the help.“