Powered by Seat

HOPRG_804c

„Můj manžel byl ten nejprvnější člověk. Jediný mužský, který to se mnou myslel vážně a upřímně. Byl to středobod mého vesmíru. Náš vztah trval čtyřicet let a čtyři měsíce.“

/

„My husband was the most important person for me. He was the only man who was serious about me and who was treating me honestly. He was the central point of my universe. Our relationship lasted for forty years and four months.“

HOPRG_804a

„Tam budu vypadat obzvlášť hloupě, protože se snažím potlačovat smích.“

/

„I’ll be looking exceptionally silly on the picture, because I am trying to suppress laughter.“