Powered by Seat

HOPRG_785a

„Byli jsme s kamarády na výletě v Prokopském údolí.“
To chodíte na výlety takto?
„Na nedělní výlety ano.“

/

„I went on a trip to St. Procopius Valley with my friends.“
You dress like this when you go on a trip?
„On Sundays I do.“