Powered by Seat

HOPRG_794c

„Starám se v současnosti o svoji maminku, to je pro mě největší škola. Jdu sama k sobě, vidím co opravdu jsem a nejsem. Je jedno, jestli se to děje v partnerském, kamarádském nebo jiném vztahu – když jdete do hloubky, tak vy jste zrcadlo toho druhého.“
„Myslím si, že aby se v sobě člověk vyznal, tak je dobré, aby měl vyřešený vztah s rodiči. Ať už jsou jací jsou. Rodiče mají dobré i špatné stránky, tak jako všichni ostatní. Je přínosné vzít si ty dobré za příklad a ty špatné si uvědomit a nedělat to tak. Já jsem s mamkou nikdy neměla dobrý vztah. Ale než aby ležela na LDN, tak jsem se rozhodla – samozřejmě – že se o ni postarám. Od té doby se náš vztah proměnil. Co se týče postojů a názorů, jsme každá niterně nastavená jinak. Máma například babičku v LDN nechala. Ale já jí to nemám za zlé, je to jiný osud. Náš vztah je čím dál tím lepší, krásně se mezi námi v poslední době rozvíjí komunikace.“
Jaký okamžik vás potěšil?
„Třeba když jsem byla schopná ji za něco ocenit. Nebo když mi mamka řekla, že jsem to uvařila dobře, že jsem udělala dobrý oběd.“

/

„I am taking care of my mom at the moment, that’s the greatest lesson for me. I am getting closer to myself, I see what I am and what I’am not. It doesnt matter if that happens in a partner, friend or other kind of relationship – if you go into a depth of it, you become a mirror of the other person.“
„I think if one wants to understand oneself, it’s good to have a solved relation with parents. Be them what they are. Parents have good and bad sides, just like everybody else. It’s beneficial to take the good things as an example and realize the bad things and then not follow it. I had never had a good relation with my mom. But rather than letting her end up in a hospice, I’ve decided – of course – that I will take care of her. Our relation has changed for better since then. As for our attituted and opinions, we are both very different. My mum did leave my grandma in a hospice. But I don’t blame her for it, that’s a different life story. Our relationship is getting better now, our communication is developing.“
What moment made you happy recently?
„When I was capable of acknowledging her for something she did. Or when she told me that I’d cooked something well, that I had made a good lunch.“