Powered by Seat

HOPRG_731a

Kdo vás v životě nejvíce ovlivnil?
„Manželka. Dala mi nůž na krk a já ze dne na den přestal pít. To mi pomohlo. Hodně.“

/

Who influenced you the most?
„My wife. She put a knife on my throat and I stopped drinking from day to day. That has helped me. A lot.“