Powered by Seat

HOPRG_819a

O čem v poslední době přemýšlíte?
„Jak být dobrý táta. Mám dva malé kluky, a tak to je asi to nejdůležitější, co teď mám na práci.“
Kdy jste měl ze svého otcovství dobrý pocit?
„Ten mám pokaždé, když přijdu domů a oni ke mě nadšeně běží. Nebo vždy, když se ten starší, čtyřletý, v noci probudí a volá: ‚Tatínku, tatínku, já chci k tobě!‘. Pro malé děti je máma celý svět. Je fajn, že postupně zjišťují, že mají i nějaké jiné příbuzné.“

/

What are you thinking about lately?
„How to be a good dad. I’ve got two little boys, so it’s probably the most important work of mine at the moment.“
When did you have a feeling that you are a good dad?
„I’ve got the feeling every time I come home and they run to me joyfully. Or every time the elder one, who is four, wakes up in the middle of the night and calls: ‚Daddy, daddy, I want to go to you!’. For little kids a mom means the whole world. It’s nice that they gradually find out they have also some other relatives.“