Powered by Seat

HOPRG_821a

O čem v poslední době přemýšlíte?
„O tom, že můj život je jedna velká transformace. Neustálé nevyžádané změny, které mne nutí se přizpůsobovat.“
Jaká byla poslední změna, které jste se musela přizpůsobit?
„Rozvod. Ale já si vždy říkám, že je v tom něco pozitivního. Dostanete hezký balíček, ve kterém jsou fajnové věci – noví lidé, nová práce, nové zkušenosti. Ale jsou v balicím papíru strašných trablů, depresí a ranních pláčů.“

/

What are you thinking about lately?
„About my life being one great transformation. Constant unrequested changes that make me adapt.“
What was the last change?
„A divorce. But I am always thinking that there is something positive in there. You get a nice package with fancy things – new people, new work, new experiences. But it’s all wrapped in terrible problems, depressions and morning tears.“