Powered by Seat

HOPRG_831a

„Přemýšlím, jaké by to bylo, kdyby Přemysl Otakar II. nezemřel v bitvě na Moravském poli. A taky, co je to támhle za sajrajt.“

/

„I am wondering what it would be like if Ottokar II of Bohemia did not die in the Battle on the Marchfeld. Also, what’s the muck over there.“

HOPRG_831c