Powered by Seat

HOPRG_808a

Jaký byl zlomový okamžik vašeho života?
„Když jsem zjistila, že mám schizofrenii. Táta ji má také, takže jsem to tušila.“
Jak to proběhlo?
„Hrozně špatně se to popisuje, nejsou na to slova. Prolomíte se do úplně jiného světa. Začnete vše vnímat úplně jinak a začnete myslet úplně jinak – v divných souvislostech, pro ostatní lidi nepochopitelných. Tady teď třeba jede červené auto a je to autoškola. Člověk si začne dávat dohromady barvy, začne dávat dohromady významy a smotá z toho nějaký podivný uzel souvislostí, které vůbec neexistují. Je to jako žitý sen. Dostanete se hlouběji do sebe, k archetypům. Myslím si, že je dobré to zažít, ale má to své velké ‚ale‘ a ‚pozor‘. Protože se z toho také nemusíte dostat. Já do toho mám maniodeprese, takže když to přišlo poprvé, tak jsem měla mánie a cítila se super, fajn a skvěle. Vůbec jsem nechápala, proč jsem skončila v Bohnicích.“
Co jste si z té zkušenosti vzala?
„Že vše je tak, jak člověk chce – záleží jen na jeho myšlenkách, na tom, jak si to postaví.“

/

What was a turning point of your life?
„When I found out I have a schizophrenia. My dad has it as well, so I had been suspecting it.“
How did you find out?
„It’s quite hard to describe it, there are no words for it. You break through into a totally different world. You begin to perceive everything in a totally different way, begin to think in a totally different way – linking things strangely, incomprehensibly for others. For example there is now a red car driving around us and it’s a driving school. One starts to put together colours, put together meanings and rolls up a strange knot of non-existing connections out of it. It’s like a lived dream. You get deeper into yourself, closer to archetypes. I think it’s good to experience it, but there is a big ‚but’. Because you can stay stuck in it. I have manic depressions on top of that, so when it came for the first time, I was manic and feeling super, fine and great. I did not understand at all why I ended up in a mental hospital.“
What did you take out of this experience?
„That everything depend on one’s desires – all that care are your thoughts, how you construct it.“

 

 

„Ten stav pomalu nabíhá třeba měsíc – Petřín byl pro mě součástí toho prožitku,“ píše v anotaci na svůj krátký film o schizofrenii. Dnes ho nahrála na stránky projektu My Street Films.

K vidění zde: http://mystreetfilms.cz/cs/video/petrin-schizophrenia-loci