Powered by Seat

HOPRG_835d

„Začíná teď mluvit, takže všechno opakuje a je to někdy legrace. Mám ještě puberťáka, dceru, která je neustále zavřená v koupelně. Takže vždy musím zaklepat a zeptat se: ‚Můžu?‘. On to po mně začal dělat – pořád chodí, klepe na dveře a říká ‚můžu‘.“

/

„He is starting to talk now, so he’s repeating everything and it’s funny sometimes. I also have a teenage daughter who is constantly closed in a bathroom. So I always have to knock and ask: ‚May I?’. He started to repeat it after me – he goes around, knocks on doors and says ‚may I’.“