Powered by Seat

HOPRG_827a

„Ale upozorňuju, že nejsem námořník.“

/

„But I want to point out that I am not a sailor.“