Powered by Seat

What did you learn, being a parent?
“Not to be so selfish.”
Were you selfish before?
“Not exceptionally, but looking at the past, you realize that maybe there were times when you should’ve thought about other people.”

/

Co nového jste se jako rodič naučil?
„Nebýt tolik sobecký.“
Byl jste předtím?
„Nijak zvlášť, ale když se člověk ohlédne, tak si uvědomí, že možná byly doby, kdy měl víc myslet na jiné lidi.“