Powered by Seat

HOPRG_854e

„Mám to do školy, studuji sochařství. Dělám si model pro jednu sochu, abych viděla, jestli to funguje v malém měřítku.“
Proč holubi?
„Zajímá mě situace sochy ve veřejném prostoru, kontrast živého vůči neživému. Sochy představují to neživé, ale zároveň jsou ve veřejném prostoru na místech, kde je hodně života. A tam, kde je hodně lidí, je i hodně holubů.“

/

„It’s a school project, I am studying sculpture. I am making a model for one piece to see if it works in a small scale.“
Why pigeons?
„I am interested in a situation of sculptures in a public space, in a contrast between living and nonliving. Sculptures represent the nonliving but they are put in a places that are very lively. And where there are a lot of people, there are a lot of pigeons.“

HOPRG_854a

„Je velký problém, že když sochaři začnou vykřikovat, že chtějí nějaké soutěže na sochy do veřejného prostoru, když se například objeví nějaké ideální místo, kde by se něco takového hodilo, tak mnohdy město řekne: ‚Ale my tady nějakou sochu máme!‘ A vytáhnou sochu, kterou dostali darem od nějakého, často špatného, sochaře. Jedna taková socha, děti s bruslemi, je třeba před O2 arénou. Takže tímhle stylem se ta soutěž obejde a pak jsou ve veřejném prostoru sochy, které vidí velké množství lidí, ale které nemají kvalitu. To je hrozná škoda.“

/

„It’s a big problem that when sculptors start to call for open competitions for sculptures in a public space, when there is a new, ideal place to put one, a city often says: ‚Oh, we already have one!‘ And they take out a sculpture which they received as a gift from some, often poor, sculptor. One such example, a statue of kids with ice-skates, is in front of the O2 arena. So in this way they get around the competition and it leads to a situation when there are sculptures in a public space that are being viewed by many people, but which lack quality. That’s a terrible shame.“