Powered by Seat

HOPRG_858a

„Our body is separated, our mind is separated, our spirit is separated. Many people are not aware that they are in a kind of vegetative state, leading unconscious lives. They think that if they drink a lot, they will have fun. I see so many shops around here that are full of alcohol! It’s absolutely tremendous, I’ve barely seen this anywhere else. Alcohol, drugs and medicine tablets – these are symbols of schizophrenia, of having a double mind. You are not at all united. Some people drink to ‚loosen themselves’. But to loosen yourself is very dangerous. Because other spirits are there to profit from you.“
Did you manage tu unite your body, mind and spirit?
„I am on the way. Most important thing is to be in peace and not to have any fear. But that is a very long way. Because we are always in a fear of something – that I will lose my job, I will not have my diploma, I will not earn money, I will not meet the right woman and so on. Fear is the last thing you can overcome. It’s the deepest thing, we are enslaved to it.“

/

„Naše tělo je oddělené, naše mysl je oddělená, náš duch je oddělený. Mnoho lidí neví, že přežívá v určitém vegetativním stavu, v nevědomosti. Myslí si, že když hodně pijí, tak si život užívají. Viděla jsem v Praze tolik různých obchodů s alkoholem! To je až neskutečné, to jsem snad jinde neviděla. Alkohol, drogy a prášky, to jsou symboly schizofrenie, rozdvojení mysli. Takový člověk není ani trochu sjednocený. Někteří lidé pijí, aby se ‚uvolnili‘. Ale takto se uvolnit je velmi nebezpečné. Protože na vás číhají jiné síly, které z vás chtějí těžit.“
Vám se podařilo sjednotit vaše tělo, mysl a duši?
„Směřuji k tomu. Nejdůležitější je být v pokoji a nemít žádný strach. Ale vede tam velmi dlouhá cesta. Protože se neustále něčeho bojíme – že ztratíme práci, nedostaneme diplom, nevyděláme peníze, nepotkáme tu pravou ženu, a tak dále. Strach je to poslední, co můžete překonat. Je to ta nejhlubší věc, jsme jím zotročeni.“