Powered by Seat

HOPRG_864a

„Začala chodit do školky, a tam nám řekli, že se odlišuje od ostatních dětí, že s nimi moc nekomunikuje. Takto jsme tedy zjistili, že je autistka. Po fyzické stránce je ale moc šikovná.“
Jsou chvíle, kdy s ostatními komunikuje více?
„Když jde na trampolínu. Má ráda, když jsou okolo ní děti, bez nich ani skákat nechce.“

/

„She started attending kindergarten and they told us that she was behaving differently from other children, that she didn’t communicate with them much. So we found out that she is autistic. But she is very skillful physically.“
Does she communicate more intensively at certain times?
„When she is on a trampoline. She likes when there are children around, she doesn’t even want to jump without them.“