Powered by Seat

HOPRG_868a

What was the most difficult decision of your life?
„One of them was when I was seventeen and was playing with my friends in a rock band. One night we were together, playing at my home. They were jamming with guitars and I was just sitting there, watching them. I remember that I said to myself: ‚Fuck! I want to play shows, I want my music to be on a radio!‘ I felt it is now or never, so I stood up and said to them: ‚Hey, I want to try this another way’. And I joined a different band. But it was a very tough moment for me, because they were my friends since I was a child. I loved those guy.“
Did they blame you for that?
„Sure, a lot. We were not talking for two years, I felt really alone. One time I met them in a city when I just returned home from a tour. I told them about it and about an album that we were recording at the time. But they were like: ‚Hmm, okay. Don’t tell me about it, it’s not important’. But for me it was really important.“
When did it change?
„When we discovered that we’d grown up – we met and said:
‚Hey.‘
‚Hey.’“

/

Jaké bylo nejobtížnější rozhodnutí vašeho života?
„Jedno z nich jsem udělal, když mi bylo sedmnáct a hrál jsem s přáteli v rockové kapele. Jednou večer jsme zkoušeli u nás doma. Kluci jen tak jamovali na kytary a já tam seděl a sledoval je. Pamatuji, že jsem si v tu chvíli řekl: ‚Sakra! Já chci hrát pro lidi! Chci, aby moji hudbu poušteli v rádiu!‘ Cítil jsem, že to je teď, anebo nikdy. Takže jsem se postavil a řekl jim: ‚Chci to zkusit jinak‘. A přidal jsem se k jiné kapele. Ale byl to pro mne dost obtížný moment, protože jsme byli kamarádi od dětsví, měl jsem je moc rád.“
Vyčítali vám to?
„Samozřejmě, hodně. Dva roky jsme spolu nemluvili, cítil jsem se dost osaměle. Jednou jsem je v té době potkal ve městě, zrovna jsem se vrátil z turné. Říkal jsem jim o něm a o albu, které jsme tehdy nahrávali. Ale oni jen odsekli: ‚Hmm, fajn. Už o tom nemluv, není to důležitý‘. Ale pro mě to důležité bylo.“
Kdy se to mezi vámi změnilo?
„Když jsme zjistili, že jsme dospěli – potkali jsme se a řekli:
‚Čau.‘
‚Čau.‘“