Powered by Seat

HOPRG_874a

Jaké bylo nejlepší rozhodnutí vašeho života?
„Neemigrovat. Můj muž emigroval v roce osmdesát šest.“
Bylo to zároveň vaše nejtěžší rozhodnutí?
„Nebylo.“
Jak to?
„Protože jsem samostatná.“

/

What was the best decision of your life?
„Not to emigrate. My husband did in 1986.“
Was it also your most difficult decision?
„It was not.“
How come?
„Because I am independent.“