Powered by Seat

HOPRG_872a

O čem v poslední době přemýšlíte?
„Jestli potřebuji mít nějaký cíl, nebo už ne.“

/

What have you been thinking about lately?
„If I need to have some goal, or if I don’t need it anymore.“