Powered by Seat

HOPRG_922c

„Mé matce je skoro devadesát, vím, že tady nebude napořád. Člověk přemýšlí, co by ještě měl a neměl stihnout, co jsme si řekly a neřekly. Začala jsem sbírat rodinné vzpomínky. Uvědomila jsem si, že věci, které mi nestačí dát, nebudu já moci předat dál.“
Co byste ráda, aby od vaší maminky přešlo na vaše děti?
„To je těžké říct, to jsou často takové nonverbální věci. Spíš asi její životní nasazení, určitá výdrž a humor.“
Kdy se její humor projevil naposledy?
„Ona teď v poslední době hodně spí. Říká, že trénuje.“

/

„My mum is almost ninety years old and I know she won’t be here forever. It made me think what else should we manage, what have we managed to say and what we haven’t. I have started to collect family memories. I realized that the things that she wouldn’t manage to tell me will be lost forever.“
What would you like to pass from your mother on your kids.
„That’s hard to say, it’s often nonverbal things. Maybe her engagement, tenacity and her sense of humour.“
What was the last time that her sense of humour showed?
„She likes to sleep a lot these days. It’s training, she says.“