Powered by Seat

HOPRG_883a

Kdy vás naposledy něčím překvapil?
„Tak to bude těžké, protože mě dlouho nepřekvapil.“
„Co? Prosím tě, a co před týdnem, jak jsi měla narozeniny?“
„To je pravda, ale to nebylo zas až takové překvapení. Ale jasně – koupil mi na klíče Homera.“
„Ze Simpsonů, plyšovýho, aby je v kabelce hned našla. Praktický dárek.“

/

When was the last time that he surprised you?
„That will be hard, he hasn’t surprised me for a long time actually.“
„What? What about last week, when it was your birthday?“
„Yeah, that’s true but it wasn’t such a surprise. He bought me a Homer keychain.“
„From The Simpsons, a furry one so as she could find the keys in her purse easily. A useful present.“