Powered by Seat

HOPRG_933a

O čem v poslední době přemýšlíte?
„Jestli se mi podaří udělat státnice.
Jestli se mi podaří napsat bakalářku.
A většinou, jestli mám moc velký zadek v tom, co mám právě na sobě.“

/

What have you been thinking lately?
„If I manage to pass the finals.
If I manage to write my Bachelor’s thesis.
And most of the time, if my butt is too big in what I’m wearing right now.“