Powered by Seat

HOPRG_960a

„Manžel byl velmi vzděláný pán, geolog z Akademie věd. Vždy jsem říkala, že je více ženatý s geologií, než se mnou. Ale bylo to výborné – on měl rád svoji práci, já jsem měla ráda svoji práci, nepřekáželi jsme si. A bylo to na úrovni. I to naše hádání bylo na úrovni.“

/

„My husband was very educated man, a geologist from The Academy of Sciences. I always used to say that he is married to geology more than he is married to me. But it was great – he liked his job, I liked mine, we were not hindering one another. And everything was classy. Even our quarrels were classy.“