Powered by Seat

HOPRG_959a

What have you been thinking about lately?
„About the future – what will I do next. I am just trying to find my place, I guess.“
Did you see any sign that Prague could be the place for you?
„Well it was a sign that brought me here in the first place. Initially, I came here three years ago for a three months long internship. Then I went back to my city in Spain. One day I was walking around the city and I started to think: ‚Okay, what am I doing with my life? Do I want to stay here, do I want to go to another city in Spain or do I want to go back to Prague?‘ And then I noticed a ticket lying on a ground. It looked familiar so I picked it up. It was a tram ticket from Prague. I thought that was a sign and because of that I returned here.“
What would you have missed if you had not pick up the ticket back then?
„It was a really good decision to come here. Even though I am far from home, I have met some people who are almost like a family to me. And I also got the satisfaction from the fact that I came here with nothing, no money, and I’ve built myself quite okay. I guess I am looking for the next sign now.“

/

O čem v poslední době přemýšlíte?
„O budoucnosti – co budu dělat. Asi se snažím najít si své místo.“
Viděl jste nějaké znamení, že by tím místem pro vás mohla být Praha?
„Jedno znamení mne do Prahy původně dovedlo. Přijel jsem původně před třemi lety na tříměsíční stáž. Pak jsem se vrátil domů, do mého rodného města ve Španělsku. Jednoho dne jsem se procházel městem a začal přemýšlet: ‚Kam v životě mířím? Chci tady zůstat? Nebo jít do jiného španělského města? Nebo se chci vrátit do Prahy?‘ V tu chvíli jsem si všiml lístku, který ležel na zemi. Byl mi svým vzhledem povědomý, a tak jsem ho sebral. Ukázalo se, že to je tramvajový lístek z Prahy. Vzal jsem to jako znamení a díky tomu jsem se vrátil.“
O co byste přišel, kdybyste tehdy ten lístek nezvedl?
„Vrátit se do Prahy bylo moc dobré rozhodnutí. Přestože jsem daleko od domova, potkal jsem zde lidi, kteří se mi stali téměř rodinou. A také jsem získal určité zadostiučinění z toho, že jsem původně přišel bez peněz a dokázal si tu vybudovat poměrně slušný život. Řekl bych, že teď hledám další znamení.“