Powered by Seat

HOPRG_962c

Jaké bylo nejlepší rozhodnutí vašeho života?
„Porodit syna. Zůstala jsem sama, těhotná, věděla jsem, že to nebude jednoduché. A mohla jsem se v tu chvíli rozhodnout jinak. Vzpomínám si, že jsem seděla v práci a přemýšlela, jak to budu řešit. Když jsem se rozhodla, tak se mi strašně ulevilo, to byl pocit, který jsem snad jindy nezažila. Řekla jsem si, že i s dítětem na zádech můžu přejít celý svět.
Přešla jste?
„No, celý ještě ne. A teď už ho ani neunesu.“

/

What was the best decision of your life?
„To give a birth to my son. I had ended up on my own, pregnant, knowing that it won’t be easy. And I could have made a different decision at the time. I remember sitting at work, thinking about my situation. When I made the decision, it was a great relief for me, I don’t think I’d experienced something like that before. I said to myself that I can still walk around the whole world, carrying the child on my back.“
Did you?
„Well, not yet all of it. And he’s already too heavy for me to carry.“