Powered by Seat

HOPRG_963a

„Fascinují mne minulé životy. Věřím v převtělování duší v duchu starých Egypťanů, Amenhotepa III a Thutmose II. Neustále se k tomu vracím. Prolínají se mi zážitky osobní, reálné – pracoval jsem například jako rozhlasový korespondent v Egyptě – se zážitky vysněnými, kritickými, nastudovanými, zaslechnutými a spatřenými.“
Proč vás fascinuje právě doba starého Egypta?
„Popadlo mne to ve čtrnácti. Přivedl mne k tomu jeden známý naší rodiny, egyptolog. Ten mne zásobil myšlenkami a literaturou. Vybral jsem si tedy, nějak osudově, tuto civilizaci – té věřím, do ní si unikám, v ní si hraji, v ní žiji.“
Jaký život jste ve starém Egyptě prožil?
„Takový písařsko-úřednický život, mám takový pocit. Na faraona jaksi nemám potřebné lidské vlastnosti a otrokem bych být nechtěl.“
V čem vám myšlenkový kontext starého Egypta pomáhá dnes?
„Jsme optimisté, něčemu věřit musíme. Všichni věřící jsou ale podělaní ze smrti. Někdo chodí do modlitebny, já unikám sem.“
Pomohlo vám to vyrovnat se s vlastní smrtelností?
„Ano, ukázalo mi to, že budu – i potom.“

/

„I am fascinated by previous lives. I believe in reincarnation in a the spirit of Ancient Egyptians, Amonhotep III and Thutmose II. I keep returning to it. It’s a mix of personal, real experiences – I was a radio correspondent in Egypt, for example – with experiences that are dreamed-of, critical, studied, heard and seen.“
Why are you fascinated by Ancient Egypt?
„It started when I was fourteen. A friend of my family, an egyptologist, brought me to it and provided me with thoughts and literature. And thus I’ve chosen, somehow fatally, this civilisation – I believe in it, I escape to it, I play there, I live there.“
What kind of life did you once have in Ancient Egypt?
„I have a feeling it was a life of a scribe and official. I don’t have the needed human attributes to be a pharaoh. And I wouldn’t want to be a slave.“
How does a mental context of Ancient Egypt help you now?
„People are optimists, we need to believe in something. But all believers are scared of death. Some go to a prayer room, for me it’s the Egypt.“
Has it helped you to cope with you own mortality?
„Yes, it showed me that I will exist – even after.“