Powered by Seat

HOPRG_958a

„Přemýšlím o ztrátách, o tom, jak dobré i špatné věci pomíjí. Nedávno zemřelo několik lidí v mém okolí. Nepatřili mezi mé nebližší, ale člověka se to dotkne. Přestože si uvědomuji, že tu každý má svůj vyměřený čas.“
Co jste si z těchto myšlenek vyvodila pro svůj život?
„Mám už starší rodiče, chci s nimi strávit čas, který nám zbývá. Myslím si, že je ale důležité společný čas skutečně prožít, ne tam pouze být. Aby, když člověk jede rodiče navštívit, byl skutečně s nimi. Ne, že tam je sám za sebe a dělá si něco svého. Třeba se s nimi i dívat na televizi, když u nich večer znamená, že se ta televize pustí.“
Kdy jste měla naposledy pocit, že s rodiči něco společně prožíváte?
„Takové momenty je dobré nacházet v těch nejvšednějších chvílích. Nedávno jsme třeba česali jablka, hrabali a pálili listí a strašně vyudili sousedy. Všichni jsme šíleně smrděli. Byl to poslední řijnový víkend, svítilo slunce a bylo to perfektní.“

/

„I am thinking about how good and bad things pass away. Some people that I knew passed away recently. There weren’t my closest, but you get hurt by such a thing. Even though I realize that everyone has a limited time of their life.“
What did you take out of these thoughts for your own life?
„My parents are already old and I know that I want to spend the remaining time with them. But I think it’s important to really experience the time together, not just to be there. To truly be with them when you go to visit. Not to do your own things, but even go and watch TV with them, if that’s what they are used to do in the evenings.“
When did you the most recently have a feeling that you experience something together with them?
„It’s good to find such moments in the most mundane things. Recenty, for example, we were picking apples and raking and burning leaves. We completely smoke-dried the neighbours and were ourselves stinking terribly. It was the last weekend of October, the sun was shining and it was perfect.“